lördag 28 juli 2007

rotas opera tenet arepo sator


  ROTAS   SATOR
OPERA AREPO
TENET TENET
AREPO OPERA
SATOR ROTAS
Detta är två utformningar av en klassisk latinsk ordkvadrat som är så snitsigt utformad så att samma text kan läsas från fyra olika håll! Detta eftersom hela texten "rotas opera tenet arepo sator" samtidigt är en palindrom, dvs. lyder likadant framlänges som baklänges.

Verner Lindblom skriver (i sin trevliga bok Klassiska klurigheter) att det har gjorts försök att göra en svensk motsvarighet, men "någon lyckad kombination har inte uppvisats ännu".

Hans Christian Nygårdh gör ett försök i Galen i korsord, men tvingas använda ett egennamn. "Utan min kära vän Atuta i Nepal hade jag nog gått bet", men med honom blev det
  KNARK
NATUR
ATUTA
RUTAN
KRANK
Övriga försök känner jag inte till. I svenskt ordpyssel vill man ofta helst hålla sig till oböjda ord från SAOL. Jag har inte lyckats göra en Sator-kvadrat med enbart sådana ord, men nästan, och jag har i alla fall klarat mig utan namn. Här är ett exempel där alla ord står i SAOL och endast ett är böjt:
  NATTA
AVART
TALAT
TRAVA
ATTAN.
Det går bra att ersätta det böjda mittordet TALAT med TAXAT. Förr hade det också gått med TAKAT, men i SAOL13 försvann verbet taka ('förse med tak'). Med SATTE/ETTAS istället för NATTA/ATTAN får man varianter med fler böjda ord, men fortfarande bara med SAOL-ord. SATTE är till och med en uppslagsform i SAOL13 eftersom de har gjort så med starka verb där.)

Det latinska originalet tolkas ibland som en mening. Kan man göra en svensk sådan mening istället för att bara rada upp fem osammanhängande ord? Jag har försökt, men det är svårt.

Här kan nämnas att det bara är med viss möda som det går att tolka in någon mening i det latinska originalet, och det är tveksamt om det verkligen från början var tänkt att läsas på ett sådant sätt. Nationalencyklopedin skriver märkligt nog att "tre ord är hämtade från latinet ... men det hela ger ingen mening". Då räknar de inte med rotas som dock är ackusativ plural av rota = 'hjul'! Stötestenen är istället AREPO som inte förekommer i något annat latinskt sammanhang och som därför brukar tolkas som ett namn. Det finns många mer eller mindre påhittiga teorier om varifrån det skulle komma, men det kan mycket möjligt vara påhittat bara för att få kvadraten att gå ihop. "Såningsmannen Arepo håller med omsorg hjulen" eller nåt sånt sägs då ofta meningen kunna betyda. Man har då använt den variant som börjar med SATOR och som varit den vanligaste i alla fall från medeltiden och framåt. De tidigaste kända förekomsterna, som den från Pompeji i illustrationen, har dock ROTAS överst. Jag kan inte latin, men jag antar att även om ordföljden är tämligen fri så är det lite mer ansträngt att tolka in denna betydelse då. (Om ni talar bra latin så kommentera gärna detta!)

Innan man upptäckte denna förekomst i Pompeji trodde man att kvadraten hade ett kristet ursprung. När man på 1920-talet upptäckte att det gick att kasta om bokstäverna i kvadraten till
   P
A
T
A E O
R
PATERNOSTER
O
O S A
T
E
R
med Pater noster = 'Fader vår' och A O för alfa och omega, så troddes det allmänt att detta var ursprunget till och den hemliga kristna betydelsen av kvadraten. (I litteraturen nämns tre personer som oberoende av varandra gjorde denna upptäckt 1924–1925. När jag läste på om detta råkade jag hitta en fjärde källa som verkar ha varit tidigare än de andra, men som inte uppmärksammats tidigare. Jag älskar verkligen att det numer finns så många gamla böcker och tidskrifter inskannade så att man kan göra sådana upptäckter hemma från sin fåtölj!)

Först när man 1936 hittade en kvadrat i Pompeji som man visste var äldre än de tidigare funna eftersom hela Pompeji täcktes av aska och lava år 79 började denna tro på ett kristet ursprung att vackla. Det fanns nog nämligen inga kristna i Pompeji så tidigt, och dom borde knappast skriva 'fader vår' på latin (istället för grekiska) i vilket fall. Min åsikt är att det är svårt nog att få en sån kvadrat att gå ihop ändå, utan att man försöker plocka in vissa särskilda bokstäver, så det var onödigt att anta att den okände konstruktören försökt göra så. Och att det går att plocka ut ett sådant anagram ändå är inte särskilt överraskande. Det går att göra massor av olika anagram med de bokstäverna, och det har också folk roat sig med. Flera sådana finns i en utmärkt översikt från 2003 av Rose Mary Sheldon över kvadraten och förslag till 'lösningar' av den genom tiderna: "The Sator Rebus: An Unsolved Cryptogram?". (En samling anagram ges på sidan 33.)

Även om det kanske inte från början var meningen att kvadraten skulle läsas som en mening med fem ord så har alltså så skett, om än med vissa tveksamheter. Även på svenska får man nog vara beredd på ett sådant "fusk" för att få ihop det. Om Nygårdhs vän Atuta vore tatar skulle man kunna försöka hävda att
 • stark tatar Atuta ratat krats.
"Edajo" har 172 google-träffar. Någon av dom passar kanske följande rasvarning:
 • Nerom Edajo rasar, ojade moren!
En reserapport får vi i
 • Nerom Ekebo reser Obeke, moren.
Ekebo heter flera ställen i Sverige. Det finns platser både i Kongo och Nigeria som heter Obeke. Varför skulle inte någon därifrån ha uppkallas sig efter sin hemort? Kanske är det samme mor som även reser till andra ställen:
 • Nerom Enero reser orene moren.
Enero betyder 'januari' på spanska, men här handlar det säkert om en plats i Kalifornien.

Nog om denna mor. Kanske är mitt bästa försök det som handlar om en flygande insekt uppkallad efter det irländska helgonet Sankta Edana. Hon dyker sakta ner eftersom hon hittat föda:
 • Ledad Edana dalad – anade dadel.
Eller är denna bättre?
 • Trots raket Okiko tekar stort.
Om det finns hockeyhuliganer som hotar med en raket är det kanske lätt hänt att man håller sig på mattan annars. Okiko är ett alldeles riktigt japanskt namn. Tja, bättre än så har jag inte klarat, men gör bättre själv då!!

2 kommentarer:

Olof Siverbo sa...

ROTAS? Menar du inte ROTMOS?

Per Starbäck sa...

Sa jag MOS? Jag menade MOOSE!

(Tur att ingen annan läser denna kommentar, eftersom den lär vara obegriplig för alla andra.)